SOS HESLO:

Vytvořením volání - potvrzením hesla - bezvýhradně souhlasíte s níže uvedeným.

SOS lze zdarma využít jen v kritické situaci a pouze v případě, kdy daný problém
spadá do podpory a správy a jen pro projekt, který má podporu a správu aktivní.

V každém jiném případě Vám bude účtováno 3 500 Kč za vytvořené SOS volání a
to i v případě, že po prověření problému bude zjištěno, že nevznikl na naší straně
a nebo případně, že uvedený problém nespadá do Vaší aktivní podpory a správy.

Uvedená cena je bez 21% DPH. Cena s DPH činí 4 235 Kč.